Chuyển động mới tại đại đô thị 3

Novaland đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện nội dung đồ án quy hoạch để trình UBND tỉnhLâm Đồng theo quy định. Tuy nhiên, do đồ án quy hoạch chung huyện Đức Trọng chưa được phê duyệt nên quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn chưa có cơ sở xem xét, phê duyệt.

UBND huyện Đức Trọng vừa báo cáo tình hình tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn.

Theo đó, ngày 04/3/2021, Lâm Đồng chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Nova (Novaland; mã: NVL) tài trợ đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn. Đồng thời, Lâm Đồng cũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành chức năng và UBND huyện Đức Trọng triển khai thực hiện tại Thông báo Kết luận số 65/TB-UBND ngày 11/3/2021.

Dự án này, năm 2018 Lâm Đồng đã từng chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC nghiên cứu, khảo sát và đề xuất quy hoạch.

Ngày 10/9/2021, Lâm Đồng đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 2.969 ha. Ranh giới cụ thể có phía Bắc giáp cầu Prenn, phía Tây giáp cao tốc Liên Khương – Prenn, phía Nam giáp Sân bay Liên Khương, phía Đông giáp sông Đa Tam.

Ngày 22/12/2021, Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch của UBND tỉnh đã tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn. Qua thẩm định, Hội đồng thẩm định quy hoạch của tỉnh đã đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện đồ án quy hoạch.

Hiện nay, chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện nội dung đồ án quy hoạch để trình UBND tỉnh theo quy định. Tuy nhiên, do đồ án quy hoạch chung huyện Đức Trọng chưa được phê duyệt nên quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn chưa có cơ sở xem xét, phê duyệt.

UBND huyện Đức Trọng cho biết, dự án Khu đô thị Liên Khương – Prenn có diện tích 2.969,6 ha, cách quốc lộ 20 khoảng 2km và trung tâm huyện khoảng 7 km. Vị trí dự án nằm tại các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp và Thị trấn Liên Nghĩa.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 141.000 tỷ đồng, tương đương gần 5,9 tỷ USD, thuộc danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025 và hàng năm.

Hiện nay, do đồ án quy hoạch chung huyện Đức Trọng chưa được phê duyệt nên quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn chưa có cơ sở xem xét, phê duyệt. Do đó chưa có cơ sở thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng,…

UBND huyện Đức Trọng cho biết, ngày 24/01/2024, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2045.

Hiện nay, UBND huyện Đức Trọng đang khẩn trương triển khai lập, phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2045, làm cơ sở để hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Từ đó, tiến hành đề xuất dự án đầu tư, có cơ sở thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng,…

Trong thời gian quy hoạch và chủ trương dự án chưa được phê duyệt, UBND huyện Đức Trọng sẽ tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước tại khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, xác định sơ bộ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư theo quy định làm cơ sở thực hiện song song các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư dự án.

Nguồn tin

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.