Đồng Nai đề xuất đấu giá 49 khu đất trong

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đề xuất đấu giá 49 khu đất, trong đó có 18 khu đất trung tâm thực hiện và 31 khu cấp huyện thực hiện.

Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc với Tổ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan về kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024.

Tại buổi làm việc, ông Chu Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp đầu tháng 3/2024, trung tâm đã rà soát và thống nhất đề xuất đấu giá 49 khu đất, trong đó có 18 khu đất trung tâm thực hiện và 31 khu cấp huyện thực hiện.

Đối với các khu đất tỉnh đấu giá, có 13/18 khu đã hoặc đang hoàn chỉnh phương án đấu giá để trình UBND tỉnh phê duyệt. 5 khu còn lại thiếu thông tin về tổng mức đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500.

Về hoạt động của Tổ công tác đấu giá đất, đã có 13/20 đơn vị cử thành viên tham gia, Sở Tài nguyên – Môi trường đang hoàn chỉnh quy chế hoạt động trình UBND tỉnh ban hành.

Do đó, Trung tâm kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 đối với 49 khu đất. Đồng thời xem xét, phê duyệt phương án đấu giá các khu đất đã trình; chỉ đạo các sở, ngành sớm hoàn tất thủ tục đối với 5 khu đất còn lại.

Cơ quan này cũng kiến nghị UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty cao su Đồng Nai về tiến độ thanh lý, cưa cắt cây và chủ trương thu hồi đất các khu đất dự kiến đấu giá trong năm 2025.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, Tổ trưởng Tổ công tác đấu giá đất của tỉnh cho rằng, đấu giá đất là nhiệm vụ quan trọng để phát triển hạ tầng và kinh tế – xã hội. Những năm qua công tác đấu giá đất trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn và chưa đạt kỳ vọng.

Ông Phi giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện kế hoạch đấu giá đất năm 2024; hoàn chỉnh danh sách thành viên và quy chế hoạt động của tổ tác đấu giá đất để tỉnh ban hành. Đối với các khu đất chưa đủ điều kiện để trình phương án, vị này giao các sở, ngành, phối hợp với nhau hoàn tất thủ tục sớm đưa ra đấu giá. Còn các khu đất huyện đấu giá thì chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu giá.

Nguồn tin

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.