VBMA: trái phiếu bất động sản vẫn chiếm tỷ lệ

Dữ liệu do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC cho thấy từ nay đến cuối năm 2024 có đến 239.480 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 101.145 tỷ đồng, tương đương 42,2%.

Theo VBMA, hôm 01/04 vừa công bố thông tin về tình hình phát hành trái phiếu trên thị trường có 7 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 8.745 tỷ đồng trong tháng 3/2024.

Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản chiếm đến hơn 100.000 tỷ đồng trong kỳ đáo hạn của 3 quý cuối năm 2024.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Đăng phát hành thành công 2 lô trái phiếu HDRCB2425001 và HDRCB2427002, với giá tổng giá trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn từ 1,5 – 3 năm, lãi suất 9,8% – 10/%/năm; Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Việt An phát hành thành công lô trái phiếu VACCB2426001, giá trị 1.250 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 9,8%/năm; Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Lạc Hồng phát hành thành công lô trái phiếu LHTCB2427002, giá trị 495 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9%/năm; Công ty Cổ phần Vinhomes phát hành thành công 2 lô trái phiếu VHMB2427001 và VHMB2427002, tổng giá trị 4.000 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 3 năm và lãi suất 12%/năm; Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt phát hành thành công lô trái phiếu VDSH2425001, giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 8,3%/năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 14 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 13.060 tỷ đồng và 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.650 tỷ đồng. Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chiếm 7,6% về giá trị.

Cũng theo dữ liệu từ VBMA, trong tháng 3, các doanh nghiệp đã mua lại 8.031 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 72% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 9 tháng còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 239.480 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 101.145 tỷ đồng, tương đương 42,2%.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 7 doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng với tổng giá trị khoảng 4.851 tỷ đồng (gồm lãi và dư nợ còn lại của trái phiếu) và 27 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc thời gian mua lại trái phiếu trước hạn.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 3 đạt 91.120 tỷ đồng, tăng 51,8% so với tháng 2/2024. Hầu hết các trái phiếu được giao dịch nhiều nhất đều do nhóm ngân hàng thương mại phát hành.

Về kế hoạch phát hành sắp tới, Công ty Cổ phần Vinhomes đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 10 nghìn tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn dao động từ 2 năm đến 3 năm.

Nguồn tin

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.